Vragen? Bel Harry!

06-25230623

Veelgestelde vragen

Vragen? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en kijk of uw vraag er tussen staat. Staat uw vraag hier niet tussen? Vraag het Harry!

Is het moeilijk de vergunning(en) voor een rieten dak te verkrijgen?

Antwoord: Nee, dit is niet moeilijk.

Sinds de invoering van het Bouwbesluit in 1995 is het heel simpel geworden. Voor 1995 hadden veel gemeentes aanvullende bepalingen en regels. Sinds 1995 geldt voor iedere gemeente alleen het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit kent slechts een beperkende maatregel. In het Bouwbesluit 2003 artikel 2.85 wordt bepaald dat objecten gebouwd binnen 15 meter van de perceelgrens geen brandbare dakbedekking mogen hebben. Een rieten dak met een brandvertragende coating of sprinkler installatie voldoet hieraan.

In de praktijk is de welstandscommissie de voortzetting van de vroegere “schoonheidscommissie” de enige instantie die soms opmerkingen maakt en/of nadere eisen stelt aan de dakbedekking. Bij de Vakfederatie zijn sinds de invoering van het Bouwbesluit geen panden bekend die “tegengehouden” zijn door regelgeving van de overheid. Wel blijkt keer op keer dat gemeentes zelf niet (voldoende) op de hoogte zijn van de regelgeving. De Vakfederatie verstrekt dan vaak met succes aanvullende informatie.

Kan ik op mijn dak, mijn shingles vervangen voor riet?

Antwoord: Niet altijd, meestal is het kritische punt de dakhelling.

Wanneer gekeken wordt naar het gewicht van de dakbedekking kan het bijna altijd. Een rieten dak heeft echter altijd een dakhelling nodig van 45 graden of steiler. Terwijl shingles daken vaak een stuk vlakker kunnen zijn. Is uw dak te vlak voor riet dan is het beter hier niet voor te kiezen. Twijfelt u, neem dan contact op met ons voor een afspraak.

Wat isoleert beter: een traditioneel pannendak of een traditioneel rietendak, beide zonder verdere afwerking?

Antwoord: Dat hangt van de wind af. Onder normale omstandigheden is het allebei slecht. Dat wil zeggen, wanneer je de isolatie hard nodig hebt, in de winter, 5 graden vorst, bij windkracht 3 of hoger, tochten beide daken zo hard dat van een behoorlijke bescherming tegen de kou nauwelijks sprake zal zijn. Bij windstil weer echter is de isolatiewaarde van het pannendak ongeveer nul, maar van het rieten dak is dit ongeveer Rc=1,5. (en dat is redelijk) Dit geldt zomer en winter, tegen de kou en tegen de warmte. Omdat het bij echt warm weer vaak windstil is, zal het rieten dak op de heetste zomerse dagen wel een lekker koel huis opleveren.

Kan ik een bestaand rieten dak na-isoleren? En zo ja hoe?

Antwoord: Een traditioneel open constructie kan behoorlijk stoffig en tochtig zijn.
Wilt u hier iets aan doen dan is het het beste de ruimte als eerste tochtdicht af te werken. Het beste gaat dit door over de binnenconstructie (de sporen, spanten en/of gordingen) een dampdichte folie aan te brengen. Zo goed mogelijk aansluitend aan de wanden. (bijvoorbeeld eerst een lat met kit tochtdicht op de muur bevestigen en hierop de folie aanbrengen) Daar waar de foliebanen elkaar overlappen de naden met tape goed afplakken. Wanneer u hieroverheen de afwerking zet (gipsplaat, stucwerk op board, schaaldelen, etc) heeft u een energiebesparing bereikt van ongeveer 90%. De spouw tussen riet en onderconstructie blijft zo bestaan.

Elk geïsoleerd rieten dak, zowel een schroefdak als een aanvullend geïsoleerd traditioneel dak, moet voorzien zijn van een volledig gesloten aangebrachte dampdichte laag. Deze dampdichte laag hoort zo ver als mogelijk aan de binnenzijde (warme zijde) van de constructie aangebracht te zijn. De dampremmer voorkomt dat vocht uit de woning in de constructie kan trekken en daar kan condenseren. Onderstaand figuur geeft duidelijk aan dat de dampremmer zo ver als mogelijk aan de binnenkant (warme kant) van de constructie geplaatst moet worden.

Indien u een traditioneel gebonden rieten dak gaat na-isoleren dan wordt de opbouw van de constructie als volgt (van binnen naar buiten): Afwerking, dampremmer, isolatie, spouw, rietlatten riet. De spouw van ongeveer 5 cm. is van belang zodat de rietdekker met zijn gereedschap nog onder de lat kan komen. Bij het toepassen van isolatie onder het riet dient de dampremmer volledig stromingsdicht aangebracht worden. Dit betekent overlappen afplakken en alle naden en kieren dichten. Wanneer dit niet gebeurt dan moet met een verkorte levensduur van het riet rekening gehouden worden.

Kan een rietendak geïsoleerd worden met een multilayer folie?

Antwoord: Een rietendak kan (aanvullend) geïsoleerd worden met een multilayer folie. Voorwaarde is dat er nog geen dampremmende laag in het dak zit, de meerlaagse folie is immers zowel dampremmer als isolatie (er mogen nooit meerdere dampremmers in dezelfde constructie gebruikt worden, vocht zou opgesloten kunnen worden). Multilayer folies geven de hoogste isolatiewaarde als gebruik gemaakt wordt van reflectie, dus als er onder en boven de folie ruimte is (zie informatie van de fabrikant).

De opbouw van binnen naar buiten:
1.    binnenafwerking (bijvoorbeeld vloerdelen, gips)
2.    ruimte (tengel)
3.    multilayerfolie (bijvoorbeeld, Airflex, Arctic, Ati150+, SF19 enz.)
4.    ruimte (tengel)
5.    rietlatten of schroefplaat
6.    riet

Een aantal fabrikanten van meerlaagse isolatiefolies geven (te) hoge isolatiewaarden op, die volgens Nederlandse normen niet voldoen.Om hieraan een einde te maken is de Ontwerprichtlijn Reflecterende Isolatie ontwikkeld waarin helder uiteengezet wordt hoe gerkend kan en moet worden. In Nederland wordt deze richtlijn uitgegeven door SBR. Wat dit betekent voor het rieten dak kunt u lezen in de download Reflecterende Isolatiefolies.

Is er verschil in levensduur tussen een schroefdak en een traditioneel gebonden dak?

Antwoord: Een simpele vraag met een gecompliceert antwoord.
De levensduur van het rieten dak hangt af van ontzettend veel factoren die allemaal op hetzelfde moment een rol spelen onder anderen:

 • het gebruikte riet,
 • de hellingshoek van het dak,
 • het vakmanschap van de rietdekker,
 • de ligging van het pand,
 • de gekozen bouwkundige constructie,

Bij al deze factoren kan men gewoon fouten maken met als gevolg een sterk verkorte levensduur. Of men kan voor 1 of meer van deze factoren een niet optimale oplossing kiezen met als gevolg een beetje kortere levensduur.
Wanneer een dak dan 20 tot 25 jaar meegaat (eigenlijk is dit te kort) dan is natuurlijk de vraag wat is niet optimaal geweest ? Dit is dan een zeer moeilijk te beantwoorden vraag. In veel gevallen zal er een combinatie van factoren een rol spelen. Welke factor hoeveel bijdraagt is daarbij niet objectief vast te stellen. Er zijn wel algemene richtlijnen te geven:

 • Tegenwoordig valt fijn riet qua levensduur bijna altijd tegen, zelden mee.
 • Hoe meer vrije toegang van wind en zon rond het pand hoe beter.
  (geen schaduw op het dak, geen druppende bomen boven het riet).
 • Zorg ervoor dat vocht vanuit de woning niet zonder belemmering in het dak terecht kan komen.
  (dit is bij veel traditionele daken op bestaande panden een onderschat probleem)
 • Hoe steiler het dak hoe beter.
 • Een goede rietdekker is een must, en de beste garantie dat u ook goed riet krijgt.

Voor nieuwe kapconstructies (al of niet op nieuwe woningen) zijn er maar twee goede constructies in verband met de wettelijk geeiste isolatie-waarde van het dak: een gebonden dak boven een isolatie-paneel met verhoogde tengel en rietlatten, en een schroefdak op een voor dit doel vervaardigd isolatie paneel. Beide leveren een goed en duurzaam dak mits de onderconstructie tocht dicht wordt uitgevoerd. Dus alle naden tussen de panelen van buiten af goed afpurren ! (de aannemer kan ook voor deze twee gevallen zelf een constructie opbouwen, het goed aanbrengen van een dampremmende laag aan de binnenkant bepaalt dan de kwaliteit van de constructie en dus voor een groot gedeelte ook de potentiele levensduur van het dak)

Wanneer alle factoren optimaal worden gekozen zou een traditioneel gebonden dak beter moeten zijn en iets sneller drogen dan een schroefdak en dus een iets langere levensduur moeten hebben. In de praktijk is dit echter niet aantoonbaar terug te vinden, wij zien een overmaat aan problemen met gebonden constructies. Meestal zijn er dus ook andere factoren die een belangrijke(re) rol spelen dan de gekozen constructie waarbij de keuze van het riet de moeilijkst te beoordelen maar ook een van de belangrijkste is.

Veel rietdekkers kiezen voor een schroefdak en zorgen dat de overige factoren optimaal zijn. Treft u een rietdekker die voor traditioneel kiest, is dit dus zeker even goed mits ook de overige factoren goed in de gaten worden gehouden.

Is versnelde achteruitgang van het riet mogelijk door een gemuteerde schimmel?

Antwoord: Recent zijn wij geconfronteerd met informatie dat een cellulose-etende schimmel op dit moment zich razendsnel in Nederland zou verspreiden en daarmee een bijzonder grote bedreiging vormt voor rieten daken. Wij vinden hieromtrent niets op uw website. Is dit loos of echt alarm ? Wat te doen ? Ons huis heeft een 4 jaar oud rieten dak. De normale preventieve algen bestrijding is reeds twee maal op ons dak uitgevoerd. Graag uw informatie en advies.

Er is hierover inhoudelijk niet zo veel bekend. Wat wij weten is het volgende:
Er is een Duitser (hij is Physiker, regisseur en documentairemaker) die zelf een rieten dak heeft dat in levensduur tegen zou vallen. Hij wil daarover een documentaire maken (in juni 2006) voor de Duitse tv onder de werktitel “Het acute sterven van rieten daken”. Binnen de rietbranche in Duitsland wil niemand hieraan meewerken omdat (na verder doorvragen) hij geen aanvullende informatie wil of kan geven die controleerbaar zijn beweringen onderbouwen. Het blijft bij emotionele, tendentieuze en suggestieve beweringen, zonder een werkelijke poging dit met feiten te staven.

Bij navraag wijst men ons op: 4 aangetaste daken te midden van 60 andere in een openlucht museum (Freilichtmuseum Molfsee). Toevallig zijn de aangetaste daken de platste daken van het park, 12 jaar oud, aan een bosrand (2x) en (1x) een dak waar het riet na 12 jaar “overmatig” is aangetast precies daar waar een grote boom schaduw geeft op het dak. Dit is tevens het enige dak op het hele terrein waar de schaduw van een boom op het riet valt. Tot slot een nieuw dak dat stink op hetzelfde terrein, dit dak is echter veel te dik gedekt met te kort zacht riet, dan kan men precies deze problemen verwachten. Dit is zelfs zo voorspelbaar dat de Duitse regels voor goed vakmanschap (Regelwerk Deutsches Dachdeckerhandwerk) een dergelijke werkwijze verbiedt. Zou dit vierde dak volgens de eigen Duitse regels gekeurd worden, moet het worden afgebroken en met langer riet (op kosten van de rietdekker) herdekt worden.

Daarop komt de man met de theorie dat er nieuwe, gemuteerde schimmels moeten zijn die het riet sneller aantasten dan vroeger het geval was. Waarom dan ondertussen niet alle daken op het bovenstaande terrein aangetast zijn maakt de man niet duidelijk. Als regisseur weet hij hoe de media te interesseren voor zijn ideeën, hij krijgt nogal wat aandacht in de Duitse pers. Wederom zonder een “normale” onderbouwing. Wie heeft vastgesteld, welke schimmels het zijn, is onbekend. De man beroept zich voordurend op wetenschappelijke instituten, officiële onderzoeken, proeven en resultaten. Zonder daarbij ook maar ëën objectief controleerbaar gegeven te vermelden. Nog geen naam van een instituut of onderzoeker, geen enkel rapport of schriftelijk verslag.
Na 6 maanden komt de man ook met de oplossing voor zijn zelf gecreëerde probleem. Hij verkoopt ineens het middel dat het verval zou stoppen. Een datablad, wettelijk verplicht voor dit soort producten, is niet te verkrijgen. Het werkzame middel is onbekend, evenals de concentratie. “Het werkt want de man zegt dat het werkt”. Verder als dat gaat de informatie niet. Welke proeven zijn er gedaan om tot deze conclusie te komen ? Niemand weet het. Na ons verzoek om nadere informatie verdwijnt zelfs de naam van zijn product uit beeld. Hij heeft het nu over zijn middelen. Deze man, vertelt men mij, wordt in Duitsland al niet meer serieus genomen.

Potentiële klanten van de Duitse of Nederlandse verkopers van wondermiddelen kunnen wij alleen adviseren af te gaan op feiten en rapporten. Vraagt u beslist door! Een toelatingsnummer voor de chemicaliën en datablad zijn wettelijk vereist. Een productbeschrijving met werkzame bestanddelen en eventuele risico’s is wel het minste wat u zou mogen verwachten. Een op schrift gestelde verklaring van de rietdekker wat het middel voor uw dak gaat betekenen geeft u wellicht in de toekomst bij problemen enig houvast.
De middelen hoeven niet slecht te zijn voor uw dak, soms is de werking zelfs goed voor de duurzaamheid. Vaak is het echter te duur en te slecht onderbouwd en kan de (dure) behandeling niet waarmaken wat de rietdekker aan werking beloofd. Een werkelijk slecht dak wordt hiervan niet beter en wat erger is, door van deze behandeling veel te verwachten is er geen aandacht meer voor de werkelijke oorzaken van het verval.
Elke paar jaar komt er een nieuw wondermiddel op de markt voor hen die erin willen geloven. Voor de Vakfederatie is er dan telkens weer de vraag: moeten wij op deze onzin ingaan en het zo zelfs een zekere status geven, of gaan wij er niet op in, wat in dat geval ook vragen oproept. Wij kiezen er meestal voor onze achterban (de rietdekkers) zo goed mogelijk te informeren zodat zij een degelijk onderbouwd antwoord kunnen geven op mogelijke vragen uit de markt. Stiekem hopen wij ondertussen natuurlijk ook dat er een wondermiddel bestaat dat werkt. In dat geval hoort u het echter van ons het eerst !

De kern van het probleem is dat het rieten dak niet altijd aan ieders verwachtingen kan voldoen. Dat er ook zaken mis kunnen gaan. Indien men dan geen verklaring kan vinden voor de tegenvallende prestaties, of met de gegeven verklaring(en) geen genoegen kan of wil nemen, moet men op zoek naar alternatieven. Dan komt men tot uitspraken als: “Het komt van alle straling in de lucht tegenwoordig” of “vroeger was alles beter”. Daarmee wordt dan voornamelijk aangetoond wat voor een slecht geheugen wij soms hebben.

Kan een open haard in een huis met een rieten dak?

Antwoord: Riet is niet zo brandbaar als menigeen denkt. Een open haard, houtkachel, of allesbrander onder een rieten kap is dan ook geheel geen probleem. Heeft u een bestaande schoorsteen of rookkanaal van voldoende diameter dan kunt u deze probleemloos gebruiken. Een vonkenvanger eventueel gecombineerd met een regenkap wordt wel aanbevolen. Ook wanneer het huis niet is uitgerust met een rookkanaal is het mogelijk deze op elk gewenst tijdstip aan te (laten) leggen.

Wie kan de schoorsteen vegen?

Voor het betreden van een rieten dak is speciaal materiaal nodig. Het vegen van een schoorsteen op een rietendak wordt daarom meestal door een rietdekker uitgevoerd. Mocht uw rietdekker dit niet doen dan kunt u op de website van de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond een erkende schoorsteenveger vinden die ervaring heeft met schoorstenen op rieten daken.

Kan verkleuring en kleurverschil van riet worden tegen gegaan?

Antwoord: Nee, helaas niet.

Alle riet dat aan zonlicht wordt blootgesteld zal in 2 jaar verkleuren tot een grijsbruine tint.
Dit betekent ook dat verschil in kleur van de onderlinge bossen, een zogenaamd “dambordpatroon”, binnen 2 jaar niet meer te zien zal zijn. Een duidelijk verschil bij dit dambordpatroon moet gemaakt worden tussen kleurverschil in gezond riet en verschil in kleur omdat bepaalde bossen kwalitatief niet goed zijn. (verbroeid en verspochten riet) Dit riet behoort niet gedekt te worden.

Een dambordpatroon in een nieuw gedekt dak met gezond riet is een normaal verschijnsel. Wel bestaat er een groot verschil tussen schoon riet en riet waar een laag alg opzit. Het laatste is smerig zwart. Een schoon dak ziet er ook in grijsbruine staat mooi uit.

Wat zijn de voor- en nadelen van kunstriet (patentriet), en is dit mooi?

Antwoord: Dit is een “verkeerde” vraag.

Patent riet is een soort single dakbedekking met op afstand een riet-uitstraling.
Het is een dakbedekking met een eigen gezicht. Op eigen merites beschouwd kun je het mooi vinden en er dus voor kiezen. Het is moeilijk om voor een ander te zeggen of het mooi is of niet. Er is een behoorlijke referentie lijst van uitgevoerde panden aanwezig. Overweegt u de aanschaf, gaat u daar dan kijken.  Patentriet kost globaal hetzelfde als een echt (natuur)rieten dak.

Is rietdekken seizoenswerk?

Antwoord: Rietdekken is geen seizoenswerk meer.

Vroeger was rietdekken seizoenswerk, voornamelijk omdat rietdekkers in de winter zelf riet hun sneden. Men had in de winter gewoon geen of weinig tijd om te dekken. Tegenwoordig werkt men gewoon door omdat het rietsnijden door andere, gespecialiseerde bedrijven is overgenomen. Er zijn twee restricties met rietdekken: als het regent kan er niet gerietdekt worden en als het vriest (of het rietpakket nog bevroren is) kan ook niet worden schoongemaakt en/of gerepareerd.

Je vraag nog niet beantwoord?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 06-25230623, of vul het onderstaande contactformulier in.